Uw browser accepteert momenteel geen cookies. Stel uw browser zodanig in dat cookies geaccepteerd worden of controleer of een ander programma cookies blokkeert.

Retourbeleid Retourbeleid
Retourbeleid
Retourbeleid

Bij Triumph geldt dat terugsturen van artikelen net zo eenvoudig gaat als bestellen. We kunnen echter alleen artikelen accepteren die in de Online Shop zijn gekocht en die niet naar een verkooppunt van Triumph kunnen worden teruggebracht. Om online gekochte artikelen te retourneren vragen wij u om het retourformulier in te vullen dat in de zending is bijgesloten. Vervolgens het ingevulde retourformulier samen met de betreffende artikelen terugsturen. We zouden het zeer op prijs stellen als u de reden voor het terugsturen van de artikelen opgeeft. Hierdoor kunnen wij onze diensten in de toekomst nog verder verbeteren. Verpak de artikelen zorgvuldig om transportschade te voorkomen.

Geef op het retourformulier aan welk artikel je wilt retourneren en de reden waarom je het artikel terugstuurt.

Artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst kosteloos retourneren met het meegeleverde retourformulier.

Plaats de artikelen die je terugstuurt in de doos, inclusief het retourformulier en sluit deze goed af. Het productlabel moet nog aan het artikel bevestigd zijn.

Als je de bestelling vooruit hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort nadat wij de artikelen hebben ontvangen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging als wij de retourzending hebben ontvangen.


Geef op het retourformulier aan welk artikel je wilt retourneren en de reden waarom je het artikel terugstuurt.

Plaats de artikelen die je terugstuurt in de doos, inclusief het retourformulier en sluit deze goed af. Het productlabel moet nog aan het artikel bevestigd zijn.

Artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst kosteloos retourneren met het meegeleverde retourformulier.

Als je de bestelling vooruit hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort nadat wij de artikelen hebben ontvangen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging als wij de retourzending hebben ontvangen.


BENT U HET RETOURFORMULIER KWIJT?

Dat kan natuurlijk gebeuren, neem a.u.b. contact op met onze Online Shop-klantenservice:

E-Mail: service@nl.triumph.com
Telefoon: +31 (0)2 - 0322 0027
(U betaalt alleen de gebruikelijke telefoonkosten)

Wij sturen u dan een nieuw retourformulier toe waarmee u de artikelen kosteloos kunt terugsturen. Wij vragen u om uw Online Shop-bestelnummer, voor- en achternaam en het gebruikte e-mailadres bij de hand te houden, zodat wij uw gegevens sneller kunnen vinden.

Terug te sturen artikelen moeten ongebruikt, schoon en onbeschadigd zijn. In geval van gedragen, gewassen of beschadigde artikelen kunnen wij compensatie voor de waardevermindering vragen. Onjuiste artikelen of artikelen met onvolkomenheden kunt u terugsturen. Lees onze online voorwaarden voor meer informatie over ons retourbeleid.

Restitutie

Zodra u een e-mailbericht ontvangt waarin de ontvangst van de teruggestuurde producten wordt bevestigd, zullen wij het bedrag restitueren dat u voor de producten hebt betaald. Restitutie van de verzendkosten gebeurt in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.
N.B. Het kan veertien dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat.

Terugbetaling via PayPal:
Nadat uw retourzending door Triumph is ontvangen en verwerkt ontvangt u een e-mail als bevestiging. De terugbetaling wordt daarna binnen een paar dagen rechtstreeks bijgeschreven op uw PayPal-rekening.

Uw wettelijke rechten

Niets uit deze sectie doet afbreuk aan uw wettelijke rechten. U kunt advies over uw wettelijke rechten inwinnen bij een rechtswinkel of een consumentenorganisatie.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:


A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Triumph Online Shop, Postfach 72 11 63, 30531 Hannover, Duitsland, Tel. +31 (0)2 - 0322 0027, E-Mail: service@nl.triumph.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten van retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Datum: mei 2015Online-Shop Hotline

Voor vragen aangaande uw Triumph Online Shop aankoop

Maandag tot vrijdag

8:00 tot 20:00 uur

Telefoon
+31 (0)2 - 0322 0027 +31 (0)2 - 0322 0027

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend.)

E-Mail:

service@nl.triumph.com

Triumph Klantenservice

Voor vragen aangaande uw aankoop in de Triumph winkel en voor vragen aangaande Triumph en gerelateerde producten

Maandag tot donderdag

09:00 tot 16:30 uur

Vrijdag

09:00 tot 16:00 uur

Telefoon
+31 (0)4 - 0235 29 55 +31 (0)4 - 0235 29 55

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend)

E-Mail:

triumph.nl@triumph.com

Omhoog